EM-Karta - gryfbus_eu2

Przejdź do treści

EM-Karta

Regulamin
REGULAMIN KORZYSTANIA Z EM-KARTY
W FIRMIE HANDLOWO-USŁUGOWEJ „GRYF-BUS”
MAREK ADAMUS UL. RACŁAWICKA 35, 32-200 MIECHÓW
Niniejszy regulamin stanowi złącznik do Regulaminu Przewozu
Osób i Bagażu Firmy Handlowo-Usługowej „GRYF-BUS”

1. Bilet elektroniczny zwany dalej „EM-kartą” jest plastikową, zbliżeniową kartą chipową zawierającą kopię danych biletu miesięcznego ze wszystkimi danymi dotyczącymi posiadacza biletu i tras przejazdu.
2. Właścicielem „EM-karty” jest F.H-U „GRYF-BUS”.
3. Programowanie i wydawanie „Em-karty” prowadzone jest w punktach sprzedaży biletów miesięcznych F.H-U „GRYF-BUS”.
4. Przedłużanie ważności „Em-karty” na następny okres możliwe jest tylko w punktach sprzedaży biletów miesięcznych F.H-U „GRYF-BUS”.
5. „Em-karta” wydawana jest tylko przy zakupie biletów miesięcznych i biletów okresowych.
6. „Em-karta” ważna jest nakres na który został zakupiony bilet miesięczny. Po upływie tego okresu pasażer w celu kontynuowania dalszych przejazdów obowiązany jest do przedłużenia ważności w/w karty w punkcie sprzedaży biletów miesięcznych.
7. Informacja o punktach i terminach sprzedaży biletów miesięcznych zamieszczana jest pod koniec każdego miesiąca w autobusach i na stronie internetowej www.gryfbus.pl
8. „Em-kartą” może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wydana.
9. W przypadku posługiwania się „Em-Kartą” przez osobę nieuprawnioną Kierowca zobowiązany jest zabrać „Em-Kartę” i przekazać do siedziby firmy.
10. Pasażer w czasie przejazdu jest zobowiązany do posiadania biletu w formie papierowej jako potwierdzenie zawarcia umowy przewozowej oraz „Em-karty”.
11. Pasażer posiadający "EM-kartę" nie może korzystać z przejazdu wyłącznie na podstawie "EM-¬karty” lub wyłącznie na podstawie biletu w formie papierowej (paragonu fiskalnego).
12. Za wydanie „EM-karty” pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 20-PLN, która jest pobierana w chwili wydania "EM-karty" pasażerowi w kasie biletowej. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zwrotu karty do kasy biletowej.
13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty "EM-karty", wydanie nowej karty wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 20-PLN .
14. Pasażer przy każdorazowym wejściu do autobusu obowiązany jest bez uprzedniego wezwania przez kierowcę, do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi - w przypadku biletu ulgowego lub dokumentu tożsamości - w przypadku biletu normalnego oraz zarejestrowania biletu poprzez przyłożenie "EM-karty" (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Karta jest ważna, gdy bileterka zaakceptuje daną kartę.
15. W chwili zakupu oraz przedłużania ważności biletu należy zwrócić uwagę na prawidłowe określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego i istotnych przystanków pośrednich.
16. Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:
a) nie posiada przy sobie ważnej "EM-karty",
b) posiadana EM-karta jest uszkodzona i nie ma możliwości jej odczytu,
c) próba rejestracji przejazdu zakończyła się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie.
17. Jeżeli karta jest uszkodzona lub nie jest zaakceptowana z innych powodów technicznych oraz w wyniku nieprecyzyjnego zdefiniowania trasy jest możliwość przejazdu po okazaniu i weryfikacji biletu w formie papierowej.
18. Ujawnienie przez kierowcę przewoźnika faktu nie zarejestrowania w bileterce "EM-karty" podczas wsiadania do autobusu jest traktowane, jako przejazd bez ważnego biletu. Za przejazd bez biletu pobierana jest opłata w wysokości biletu jednorazowego obowiązującego na danej relacji.
19. Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie "EM-kartę" wraz z biletem miesięcznym w formie papierowej wraz z dokumentem uprawniającym do ulgi w przypadku biletów objętych ulgami ustawowymi.
20. EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, jednakże nie zaleca się zginania, przetrzymywania w niskich temperaturach (poniżej 4 stopni Celsjusza), poddawania na działanie wysokich temperatur (powyżej 50 stopni Celsjusza), gdyż może to doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy również unikać trzymania karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty.
21. Niniejszy regulamin (oraz wszystkie zmiany) dostępny jest autobusie oraz na stronie internetowej www.gryfbus.pl
22. Niniejszy regulamin obowiązuje do odwołania.
Wróć do spisu treści